Abonnementen | Wat moet ik regelen als mijn familielid vastzit?

Wil jij of je gedetineerd familielid abonnementen wijzigen of stoppen in verband met de detentie? Het verschilt per instantie of het mogelijk is een abonnement vroegtijdig stop te zetten en welke kosten hierbij komen kijken of: en wat dit kost. Jij en je gedetineerd familielid kunnen dan de afweging maken of deze (boete)kosten opwegen tegen het vroegtijdig stoppen van het abonnement. Bij het wijzigen of opzeggen van abonnementen kan er gevraagd worden naar een detentieverklaring. Je gedetineerd familielid kan deze in de gevangenis aanvragen bij de afdeling D&R. Vraagt je gedetineerd familielid jou om namens hem/ haar een abonnement te stoppen dan heb je waarschijnlijk een schriftelijke machtiging nodig. Je gedetineerd familielid kan dit via de post of via de advocaat naar jou toesturen.

Wij helpen wanneer je familielid in de gevangenis zit

Je kunt ons anoniem bellen, mailen of chatten. Je kunt ook bezoek aanvragen van een vrijwilliger.

Lees meer