Vrijwilligers in de Forensische Zorg

Op deze pagina

Tbs-gestelden krijgen soms heel weinig bezoek. Dan kan het bezoek van een vrijwilliger van Gevangenenzorg Nederland van grote betekenis zijn.

Wat bieden wij tbs-patiënten

Via een intakeformulier wordt een patiënt aangemeld. Vervolgens maakt Gevangenenzorg Nederland een match met een getrainde vrijwilliger en draagt deze voor aan de kliniek. De maatschappelijk werker van de kliniek screent de vrijwilliger en arrangeert een kennismaking tussen de patiënt en de vrijwilliger.

Ongeveer een keer per maand gaat de vrijwilliger op bezoek bij de patiënt. Wanneer een patiënt met verlof gaat, wordt in overleg met de kliniek gekeken of bezoek ook buiten de kliniek kan plaatsvinden.

De vrijwilliger wordt gedurende het traject gecoacht door een maatschappelijk werker van Gevangenenzorg Nederland. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met de maatschappelijk werker van de kliniek en Gevangenenzorg Nederland met betrekking tot het bezoekcontact.

Samenwerking met FPC’s

Gevangenenzorg Nederland heeft met diverse FPC’s een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is de wederzijdse afstemming gewaarborgd.

Heeft u vragen over de inzet van vrijwilligers in de Forensische Zorg? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op