Publicaties & onderzoek

Op deze pagina

Regelmatig neemt Gevangenenzorg Nederland deel aan (wetenschappelijke) onderzoeken. Lees meer over bijvoorbeeld de waarde van bezoekwerk.

Waarde van bezoekwerk

Hoe druk je de waarde uit van bezoekwerk in taal en cijfers? Stichting Presentie heeft onderzoek gedaan naar de waarde van het bezoekwerk. Eén van de conclusies: “De weg naar herstel en re-integratie loopt via het zorgvuldig aangaan, opbouwen en onderhouden van relaties.” Relaties vormen kennelijk een voorwaarde voor herstel.

Download Presentie Onderzoek samenvatting
Download Presentie onderzoek

Betekenis bezoekwerk voor Justitiële systeem

Wat is de waarde van specifiek de één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers aan gevangenen, voor het justitiële systeem? Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dit onderzocht.

Download Puur voor jou rapport WODC samenvatting
Download Puur voor jou onderzoek WODC

Betekenis van SOS Cursussen

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van de SOS Cursussen.

Download WODC Evaluatie Herstelrecht samenvatting
Download WODC Evaluatie Herstelrecht

Impactanalyse De Compagnie

Oranje Fonds heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau laten onderzoeken wat de impact is van De Compagnie (een vleugel van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel waar Gevangenenzorg zich van 2016 tot 2022 toelegde op onder meer arbeidsbemiddeling). De impact is breed: perspectief voor gevangenen, meer werkvreugde voor PIW’ers en 220% kostenbesparing voor de samenleving.

Download Impactanalyse De Compagnie
Download Evaluatierapport De Compagnie

Bijdrage Hans Barendrecht ‘Opstellen over menselijkheid in het strafrecht’

Download De menselijke maat en de gevangenisstraf