Financiën, ANBI en CBF-Erkenning

Op deze pagina

Gevangenenzorg Nederland is afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. We vinden het belangrijk om verantwoord en transparant om te gaan met geefgeld. Onze jaarrekening wordt daarom gecontroleerd door het accountantsbureau Visser & Visser.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen is te lezen wat we doen, hoe we omgaan met financiën en wat de impact is van ons werk.

Jaarverslag 2021 (Online)
Jaarverslag 2020 (Online)
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

ANBI 

Gevangenenzorg Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donateurs giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De volledige ANBI informatie is vervat in ons jaarverslag inclusief jaarrekening, voor een samenvatting kunt u terecht bij het CBF Erkenningspaspoort.

Erkend Goed Doel

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. 

CBF-Erkenning

CBF-Erkenning toont onder andere op een eenvoudige wijze de inkomsten- en uitgavenverdeling van een Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Raad voor de Jaarrekening Richtlijn 650 (RJ 650)

Gevangenenzorg Nederland volgt RJ-Uiting 2016-13: ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’. Dat betekent dat Gevangenenzorg Nederland nauwgezet de boekhoudkundige regels volgt, die een transparante weergave van ontvangsten en bestedingen moet waarborgen. De juiste toepassing van deze regels in de jaarrekening wordt gecontroleerd door een Register Accountant en vastgelegd in een goedkeurende verklaring.