Barmhartige gerechtigheid

Barmhartige gerechtigheid

  1. Wij stemmen in met de geloofsbelijdenis van Nicea die getuigt dat God mens en wereld heeft geschapen en dat Jezus Christus vrijspraak en verzoening heeft gebracht voor zonde en onrecht;
  2. Wij weten ons niet geroepen tot oordelen; vervolging en berechting ligt in onze samenleving exclusief in handen van de rechterlijke macht; wij willen niet toegeven aan de verleiding misdaad (die we wél veroordelen) te verwarren met de misdadiger;
  3. Wij belijden in de lange traditie van het christelijk geloof dat de menselijke waardigheid niet wordt ontnomen door een misdaad, hoe erg die ook is;
  4. Wij ontmoeten de gevangene en tbs patiënt en hebben interesse voor zijn persoonlijk wel en wee;
  5. Wij zetten ons in om gevangenen, tbs patiënten en hun familie perspectief te geven voor het heden en de toekomst; idealiter wordt het verleden daarbij op een juiste en volwassen wijze verwerkt;
  6. Vergelding is niet alleen straf, maar ook herstel, persoonlijk en sociaal maatschappelijk. Daarom is barmhartige gerechtigheid de kernwaarde van ons werk en geloven wij in herstel;
  7. Wij betrekken zoveel als mogelijk in ons herstelwerk de samenleving, uitvoerend door zoveel als mogelijk samen te werken met onbetaalde medewerkers (vrijwilligers) en financieel door donaties te vragen van particulieren, kerken, ondernemers en fondsen.