Donaties en besteding

Op deze pagina

Inkomsten 2022

Met je donatie maak je het mogelijk dat al onze medewerkers en vrijwilligers dagelijks kunnen werken aan het herstel van gevangenen, tbs-patiënten en achterblijvers van gevangenen. Voor 2022 hebben wij als doel ongeveer drie miljoen euro te werven. Meer dan de helft van onze inkomsten is afkomstig van ruim 15.000 particuliere donateurs en van honderden kerken en bedrijven. We zijn onze achterban ontzettend dankbaar, dankzij deze steun kunnen wij ons inzetten voor de mens achter en buiten de muren van de gevangenis.

Transparant omgaan met geefgeld

We vinden het belangrijk om verantwoord en transparant om te gaan met geefgeld. Onze jaarrekening wordt daarom gecontroleerd door het accountantsbureau Visser & Visser. Daarnaast is onze organisatie aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Eveneens is Gevangenenzorg Nederland door Toezichthouder CBF gekwalificeerd als ‘Erkend Goed Doel’. Ook volgt Gevangenenzorg Nederland RJ-Uiting 2016-13: ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’. Dat betekent dat Gevangenzorg Nederland nauwgezet de boekhoudkundige regels volgt, die een transparante weergaven van ontvangsten en bestedingen moet waarborgen. Lees meer informatie over onze financiële keurmerken of bekijk onze recente jaarverslagen.

Lees meer over onze projecten

Via specifieke projecten begeleiden wij gevangenen naar een zelfstandig bestaan met werk.

Bekijk projecten