Familie van gedetineerden

Op deze pagina

Komt iemand vast te zitten, dan betekent dat vaak niet alleen een verwarrende tijd voor de gevangene, maar ook voor de naaste familieleden van de gedetineerde. Er komen heel veel vragen af op de partners, maar ook op de kinderen. Er kunnen gevoelens zijn van verdriet, maar ook van boosheid, onbegrip en schaamte. Nog los van alle praktische vragen waarvoor je als familie ineens komt te staan.

Hulp van een vrijwilliger

Het komt vaak voor dat de familie van gedetineerden (in eerste instantie) niet wil praten over het feit dat hun gezinslid vast zit. Familieleden zijn vaak bang op onbegrip of veroordeling te stuiten. Of ze schamen zich voor het delict dat hun naaste heeft gepleegd. Ze houden het liever voor zichzelf dan dat ze er met buren, vrienden of zelfs broers en zussen over praten. Maar ondertussen zit de hele situatie hen wel heel hoog. In dat geval is het fijn te kunnen terugvallen op een bezoekvrijwilliger van Aandacht voor Achterblijvers. De vrijwilliger komt thuis langs, denkt mee in praktische zaken, biedt morele steun, en –heel belangrijk- oordeelt niet. Het is vaak voor familie zo fijn om alleen maar hun verhaal te kunnen delen. De bezoekvrijwilliger van Gevangenenzorg is goed opgeleid en kan altijd met vragen terugvallen op de maatschappelijk werkers bij Gevangenenzorg.

Hoe wij je kunnen helpen

Wij bieden je een luisterend oor, zonder te oordelen.

Ons hulpaanbod

Eén uur per week bezoek

Vaak zit de familie van gedetineerden met tal van praktische vragen. Voor de meeste familie geldt dat ze nooit eerder het gevangeniswezen van dichtbij hebben gezien. Er komt veel op hen af dat nieuw is. Wist je bijvoorbeeld dat een gedetineerde recht heeft op ten minste 1 uur bezoek per week. Per keer mag slechts een beperkt aantal personen op bezoek komen. En kinderen jonger dan 12 jaar krijgen alleen toegang tot de gevangenis als zij worden begeleid door een volwassene. Voor een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) is de leeftijdsgrens trouwens 16 jaar. Kinderen onder de 16 jaar mogen daar alleen naar binnen onder begeleiding van een volwassene.

Het zijn van die dingen die je als familie van een gedetineerde niet zomaar bedenkt. Er leven vaak heel veel vragen. Bijvoorbeeld: hoe houden we contact terwijl mijn man, vader, kind in de gevangenis zit? Wat is er buiten de vastgestelde bezoekuren nog mogelijk? Waar moet je op letten bij een bezoek aan de gevangenis. Wat mag wel en wat niet? Hoe zit het met uitkeringen en verzekeringen? Maar ook: wat vertel ik mijn kinderen? En hoe vertel ik het dan? Tal van vragen komen af op de familie van gedetineerden. Kom je er niet meer uit en zou je eens willen sparren met iemand die meer weet? Aandacht voor Achterblijvers biedt chathulp aan. Chatten met een deskundige vrijwilliger is anoniem, vertrouwelijk en gratis. De chat is elke avond open van 19.00 tot 22.00 uur, ook in het weekend. Op dinsdag- en donderdagmiddag is de chat open tussen 14.00 en 17.00 uur.

Uitkering stopt

Voor familieleden die liever de telefoon pakken, dan de chat, heeft Aandacht voor Achterblijvers de bel- en mailconsulten. Wie behoefte heeft aan een luisterend oor, of met praktische vragen zit, kan hier heel goed terecht. Voor veel familieleden betekent een gezinslid in de gevangenis, niet alleen veel verdriet, maar ook nog eens een financiële aderlating. De gevangenen kunnen niet meer naar hun werk, dus dat inkomen valt weg. Hadden ze een WW- of bijstandsuitkering en zit de partner in een gevangenis, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek? Dan heeft hij of zij geen recht op een uitkering. De bijstandsuitkering en de werkloosheidsuitkering stoppen per direct; de andere uitkeringen stoppen na uiterlijk 1 maand. Dat betekent nogal wat. Het is begrijpelijk dat je wilt praten over zoveel veranderingen. Via het bel- en mailconsult van Gevangenenzorg denkt een maatschappelijk werker mee met de achterblijvende familie en luistert naar hun verhaal. Van de bel- en mailconsulten kunnen familieleden zo vaak gebruik maken, als ze nodig hebben.

Gevolgen voor de kinderen

Heeft een gevangene kinderen, dan heeft zijn of haar gevangenschap natuurlijk ook de nodige gevolgen voor hen. Binnen het gevangeniswezen vindt men het belangrijk dat de relatie tussen ouders en kinderen zo goed mogelijk in stand blijft als een ouder in gevangen zit. Kinderen moeten er zo min mogelijk schade van ondervinden. Daarom wordt er gezorgd voor verschillende vormen van bezoek in het huis van bewaring of de gevangenis, zodat ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. De vrijwilligers van Aandacht voor Achterblijvers denken ook graag mee over de relatie tussen de ouder in de gevangenis en het kind, en hebben oog voor de achterblijvende partner die alleen staat voor de opvoeding.

Kindercadeau

Het is belangrijk dat het kind zich gezien weet, ook al is de vader of moeder niet thuis maar in de gevangenis. Aandacht voor Achterblijvers heeft daarom het kindercadeauprogramma ontwikkeld. De ouder in de gevangenis kan voor zijn of haar kind tot 12 jaar een cadeautje aanvragen. Gevangenenzorg koopt het cadeautje en de vrijwilligers brengen het (met toestemming van de verzorgende ouder) bij het kind thuis. Op die manier is de ouder er toch een beetje bij als het kind jarig is of tijdens de feestelijke kerstdagen.

Meer weten?

Wil je uitgebreidere informatie ontvangen over het hulpaanbod van Aandacht voor Achterblijvers voor familie van gedetineerden?