Huur en hypotheek | Wat moet ik regelen als mijn familielid vastzit?

Mijn gedetineerd familielid woonde alleen
Overleg met je gedetineerd familielid wat hij/zij wil dat er met het huis gebeurt. Het is primair de verantwoordelijkheid van je familielid om hier keuzes in te maken omdat het zijn/ haar huis is. Het is goed om te weten dat huurtoeslag stopt na 1 jaar detentie. Je gedetineerd familielid kan advies vragen bij de casemanager in de gevangenis.

  • Je gedetineerd familielid kan (met hulp van de casemanager) aan de gemeente vragen of tijdelijk huur doorbetaling via Bijzondere Bijstand mogelijk is. Dit verschilt per gemeente en is gebonden aan diverse criteria (bv. detentieduur)
  • Je gedetineerd familielid kan (met hulp van de casemanager) overleggen met de verhuurder of hypotheekverstrekker over een betalingsregeling. Dit biedt vaak alleen ruimte als het gaat om een korte detentie. Houd in het oog dat uitgestelde bedragen later alsnog betaald moeten worden
  • Je gedetineerd familielid kan ook familie of vrienden vragen of hij/ zij tijdelijk geld kan lenen. Belangrijk hierbij is om duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen.
  • Je gedetineerd familielid kan huisbewaring aanvragen via Bonjo.
  • Als je gedetineerde familielid de woning kwijt raakt, is het verstandig dat je hij/zij zich zo snel mogelijk weer bij een woningstichting inschrijft.
  • Hij/zij kan ook nadenken over opvang na detentie. Dit kan soms een goede overbrugging zijn om het leven na detentie weer op te pakken. De casemanager kan hier meer informatie over geven.

Wij helpen wanneer je familielid in de gevangenis zit

Je kunt ons anoniem bellen, mailen of chatten. Je kunt ook bezoek aanvragen van een vrijwilliger.

Lees meer

Mijn gedetineerd familielid en ik woonden in 1 huis
Als het om jullie gezamenlijk huis gaat, komt de verantwoordelijkheid van de huur/ hypotheek bij jullie samen. Met het wegvallen van inkomen, kan de betaling van huis lasten moeilijk worden. Houd er rekening mee dat huurtoeslag na een jaar detentie stopt. Je gedetineerd familielid kan hulp vragen bij de casemanager. Mocht jij e.e.a. gaan uitzoeken, dan geldt voor jou ook hetzelfde als hierboven.

  • Overleg met gemeente, met verhuurder en/ of met de hypotheekverstrekker wat mogelijk is. Vind je het moeilijk om dit te doen, dan kan je hulp vragen via het Algemeen Maatschappelijk Werk.
  • Je kunt overleggen binnen familie of vriendenkring of je evt. geld kunt lenen. Zorg dat afspraken schriftelijk worden vastgelegd.
  • Helaas komt het ook voor dat het niet mogelijk is om tijdens detentie een koophuis of (duur) huurhuis te behouden. Overleg waar mogelijk met je gedetineerd familielid hoe jullie een goedkope andere huurwoning kunnen vinden. Je kunt ook hiervoor hulp vragen bij de gemeente of bij het Algemeen Maatschappelijk Werk.