Impact van ons werk

Op deze pagina

Wij geloven in herstel. Tegelijkertijd erkennen we dat het werken met gevangenen moeilijk kan zijn. Soms is het lastig om echt contact te krijgen en gevangenen kunnen opnieuw verkeerde keuzes maken. Toch zien we dagelijks de impact van ons werk, kleine of grote momenten van herstel!

Gevangenen moed en vertrouwen geven

Door de samenleving wordt er als gevangene op je neergekeken. Voor met name tbs-patiënten geldt dat hun sociale netwerk vaak ontzettend klein is. Achterblijvers van gevangenen krijgen op een andere manier te maken met eenzaamheid en schaamte. Onze vrijwilligers bieden deze doelgroepen een luisterend oor, zonder te oordelen. De kracht van onze organisatie is dat onze vrijwilligers onafhankelijk zijn van andere (overheids)instanties. Ze kunnen bij onze vrijwilligers écht hun hart luchten. Het vrijwilligerscontact heeft impact: uit onderzoek blijkt dat het gevangenen moed en vertrouwen geeft, om met geloof in herstel de toekomst tegemoet te zien!

Onderzoek naar waarde bezoekwerk

Verschillende onderzoeken tonen aan dat vrijwilligerscontact gevangenen werkelijk verder helpt.

Bekijk publicaties

  • Vrijwilligers hebben met ongeveer 330 gevangenen contact
  • In 2021 hebben vrijwilligers ongeveer 180 mensen in (tbs-)klinieken ondersteund in de vorm van één-op-één contact

Gedragsverandering bij gevangenen

Tijdens cursussen voor gevangenen vertellen slachtoffers over de gevolgen van criminaliteit op hun leven. Daarnaast laten we gevangenen, via deze cursussen, inzien dat ze verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun delict. Ook leren we hen dat er vergeving nodig is wanneer je ergens schuld aan hebt. Voor veel deelnemers gaan de ogen tijdens deze cursussen open. En dat is belangrijk. Inzien dat criminaliteit grote gevolgen heeft voor anderen is een belangrijke stap op weg naar positieve gedragsverandering.

  • 27 gevangenen volgden in 2020 digitaal deze cursussen. Door de lockdowns hebben we veel van deze cursussen moeten schrappen

Een werkzaam leven na gevangenschap

Het is belangrijk dat gevangenen na vrijkomen een baan hebben en in staat zijn zelfstandig te leven. Onze vrijwilligers helpen gevangenen via onze cursus arbeidsoriëntentatie onder meer met het opstellen van hun CV. Onze adviseurs arbeid zoeken samen met de gevangene naar een passende baan. Via het project De Compagnie (een samenwerkingsproject van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel en Gevangenenzorg Nederland) werden gevangenen intensief voorbereid op een werkzaam leven na gevangenschap. Door deze voorbereiding verkleinen wij de kans dat gevangenen terugvallen in criminaliteit. Het project De Compagnie dat in 2016 startte, is eind 2021 afgesloten. In 2022 start een nieuw project waarin gevangenen kunnen werken aan hun toekomst na detentie.

  • In 2021 hebben we 25 gevangenen aan een baan kunnen helpen, waarvan 12 via De Compagnie
  • 220% kostenbesparing voor de samenleving door De Compagnie

Steun voor achterblijvers

Achterblijvers vormen een vergeten doelgroep, ze staan er vaak alleen voor als hun geliefde vastzit. Via bezoekvrijwilligers en een anonieme chat bieden wij hen morele ondersteuning. Hierdoor voelen achterblijvers zich gezien en gesteund. Daarnaast zorgen wij er via kindercadeaus voor dat de band tussen gevangen ouder en kind zoveel mogelijk intact blijft.

Kindercadeaus

Gevangenenzorg geeft namens gevangen ouders cadeaus aan kinderen van gevangenen.

Lees meer

  • In 2021 hebben we enkele honderden familieleden van gevangenen steun kunnen bieden, waarvan 179 in de vorm van maatjescontact met een vrijwilliger
  • Via de digitale chat hebben we in 2021 ongeveer 450 achterblijvers van gevangenen en ex-gevangenen online kunnen helpen
  • We hebben vorig jaar 500+ cadeaus overhandigd aan kinderen van gevangenen, namens hun gedetineerde vader of moeder

Bekijk onze jaarverslagen

In onze jaarverslagen vertellen we uitgebreid wat we afgelopen jaren deden.

Bekijk jaarverslagen