Inkomen en uitkering | Wat moet ik regelen als mijn familielid vastzit?

Door de detentie valt het inkomen van je gedetineerd familielid weg. Je familielid heeft ook geen recht op een uitkering. De uitkering stopt na 1 maand detentie. Lees meer op de website van de overheid.

Hadden jullie een gezamenlijk huishouden? Dan heeft de detentie ook veel financiële gevolgen voor jou, omdat het inkomen vermindert. Als je zelf geen voldoende inkomen uit werk kunt krijgen, kan je je aanmelden voor een bijstandsuitkering. Lees meer informatie.

Heb je een uitkering? Dan verandert je uitkering van een gezinsuitkering naar een uitkering voor alleenstaande (ouder). Geef de wijziging in jullie persoonlijke situatie door aan de uitkerende instantie. 

Wij helpen wanneer je familielid in de gevangenis zit

Je kunt ons anoniem bellen, mailen of chatten. Je kunt ook bezoek aanvragen van een vrijwilliger.

Lees meer