Kom in actie als bedrijf

Op deze pagina

De betrokkenheid van ondernemers en bedrijven zijn van grote waarde voor ons werk. Dankzij deze financiële steun kunnen onze 650 vrijwilligers professioneel begeleid worden door onze maatschappelijk werkers. Hierdoor kunnen we dagelijks werken aan herstel!

Bijzondere projecten

Ondernemers steunen onder andere de volgende projecten waarbij zowel gevangenen als families van gevangenen ondersteund worden.

Aandacht voor Achterblijvers

Families van gevangenen vormen een vergeten doelgroep. Zij ervaren vaak schaamte, omdat hun ouder of partner in de gevangenis zit. Onze vrijwilligers bieden hen een luisterend oor en denken mee met praktische vragen. Kinderen van gevangen ouders hebben het vaak ook heel moeilijk. Om de band tussen ouder en kind zo veel mogelijk intact te houden hebben wij een kindercadeau programma ontwikkeld.

Kindercadeaus

Vaders of moeders in de gevangenis kunnen voor de verjaardag van hun kinderen en met Kerst een cadeautje bij ons aanvragen. Zo wordt er gewerkt aan de band tussen ouder en kind.

Lees meer

Cursussen over herstel

Tijdens cursussen voor gevangenen vertellen slachtoffers over de gevolgen van criminaliteit op hun leven. Daarnaast helpen wij gevangenen via deze cursussen inzien dat ze verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun delict. Lees meer over deze cursussen.

Cursus arbeidsoriëntatie

Vrijwilligers doorlopen samen met de ex-gevangenen de Cursus arbeidsoriëntatie. Onze adviseurs arbeid sturen de vrijwilli-gers hierin aan. Na de cursus neemt de adviseur arbeid het over en gaat aan de slag met plaatsing van de ex-gevangene bij een geschikte werkgever of opleiding. Ook bege-leidt hij de werkgever voorafgaand aan de koppeling en in de eerste periode dat de nieuwe medewerker in dienst is.

Factsheets projecten

  • Eenoudergezinnen. Help voor €900 een eenoudergezin/achterblijvende familie.
  • Kindercadeau. Aandacht voor kind(eren) van gevangenen. Maak voor €25 een kind blij met een cadeau.
  • Terugkeer. Samen werken aan een nieuwe toekomst. Help voor €1600 een (ex-)gevangene zijn leven op orde te krijgen.
  • Algemeen. Samen praten over verantwoordelijkheid en herstel. Help voor €1400 een (ex-)gevangene een cursus te volgen.

Een ex-gevangene in dienst nemen

Wij geloven in herstel. Iedereen verdient een kans om na gevangenschap een zelfstandig bestaan op te bouwen. Het hebben van werk is daarvoor heel belangrijk. De kans op recidive (terugval) verkleint als een ex-gevangene werk vindt. We zijn daarom dankbaar dat tientallen ondernemers bereid zijn gevangenen een tweede kans te geven. Het hebben van werk biedt gevangenen een verbeterd zelfbeeld, ritme en sociale contacten. Daarnaast hebben ex-gevangenen eveneens kwaliteiten die op de werkvloer goed tot zijn recht kunnen komen!

We willen graag meer mensen bemiddelen naar werk. Ziet u mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie? Wij informeren u graag over onze aanpak en begeleiding. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedrijven die ons steunen

Een groeiende groep betrokken ondernemers draagt het werk en de missie van Gevangenenzorg Nederland een warm hart toe. Daar zijn we dankbaar voor!

Neem contact op met Rijno van Waarde