Nieuwsbrief

Column

Terug naar overzicht
Op deze pagina

Nieuw

Ons werk heeft een nieuw jasje gekregen. Het zal u niet ontgaan zijn. Ik hoop dat het uw maat is als ik het zo mag zeggen en dat het goed valt. Laat het me gerust weten! Misschien moeten we nog wat omzomen of aflocken om rafelranden weg te nemen. We hebben voortgeborduurd op ons basispatroon: barmhartige gerechtigheid en geloof in herstel. Met deze kleding aan doen mijn bijna 700 – vrijwillige – collega’s hun werk. Ze komen in een rauwe werkelijkheid van criminaliteit, slachtoffers, detentie en eenzaamheid en vertwijfeling bij de achterblijvers. Vandaar dat ons fotomateriaal een donkere achtergrond heeft. Maar in die benauwende werkelijkheid mag er toch óók hoop gebracht worden. Daarom hebben we ons logo de kleur groen gegeven. Het symboliseert de hoop. Het verleden hoeft geen knellend korset te blijven. Er is een nieuw leven mogelijk. Dat zit eigenlijk ook al in de aar in ons logo. Die aar moet groeien. De korrel in die aar moet juist sterven om nieuw leven voort te brengen.

Misschien mag ik u ook één keertje verleiden in de spiegel te kijken. Want uw donatie aan ons werk is niet vanzelfsprekend. Criminaliteit is zonde. En de oogst daarvan is alleen maar leed en slachtoffers. En tóch steunt u ons werk. Dat is voor mijn collega’s en mij een enorme bemoediging. We staan er niet alleen voor, we doen het samen. En naar de buitenwereld toe is het ook een begrijpelijke preek dat geloof in God niet een goedkoop jasje is. U geeft van uw geld en laat daarmee zien dat u van harte geeft om de medemens en hen niet in hun hemdje wil laten staan. U helpt mee dat ze in nieuwe kleren gestoken worden en liefst zou u zien dat ze klederen van gerechtigheid ontvangen. Wij ook. Om die zegen bidden we dagelijks in Hoger Beroep.

“Het rauwe en ingrijpende van criminaliteit nooit in de weg staan om de dader als mens te blijven zien”

Eigenlijk kijkt u ook met nieuwe ogen als ik het zo mag zeggen. Want het ligt voor de hand om bij misdaad te blijven steken in veroordeling. Maar gerechtigheid is zo’n prachtig begrip in de Bijbel. Het is niet alleen maar terugkijken op de daad en de mens vergeldend bestraffen. Dan krijg je broek met slechts één pijp. Dat loopt niet lekker. Je loop snel vast. Barmhartigheid hoort óók bij de gerechtigheid. Je mag ze niet tegenover elkaar uitspelen. Je moet ze naast elkaar laten hangen én even lang. Dat geeft ruimte voor de juiste loop beweging, zeker als je daaronder schoeisel van de bereidwilligheid draagt. Dat is al een zegen op zich. Want dan hink je niet meer op twee gedachten. De straf is verdiend, de barmhartigheid Pro Deo. Het leed dat criminaliteit veroorzaakt mag nooit over het hoofd gezien worden of gebagatelliseerd. Tegelijk mag het rauwe en ingrijpende van criminaliteit nooit in de weg staan om de dader als mens te blijven zien. En ik scherp het graag nog wat aan: als schepsel en beelddrager van God. Hiermee zitten we in de kern van ons werk. Het fluweel van ons werk zit niet in ons gevoel of in het algemene principe van ‘ieder mens verdient een tweede kans’. Maar ons basispatroon is dat God in Jezus Christus alle dingen nieuw maakt. Tot die tijd moeten we maar gewoon doorgaan om gevangenen te bezoeken, steeds weer opnieuw.

Met gevangen groet

Hans Barendrecht
directeur bestuurder