Onze doelen

Op deze pagina

Met bijna 700 (vrijwillige) collega’s werken we dagelijks aan de volgende doelen, dit door middel van bezoekwerk, het geven van cursussen en het begeleiden naar werk. We zijn actief in ruim 20 Nederlandse gevangenissen.

Gehoor geven aan een Bijbelse opdracht

In het Nieuwe Testament wordt opdracht gegeven om gevangenen te bezoeken. “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25:36). Met onze medewerkers en vrijwilligers geven wij hier dagelijks gehoor aan.

Toekomst voor gevangenen

Wij willen gevangenen op weg helpen naar een toekomst zonder criminaliteit. Een baan, huisvesting, eigenwaarde en positieve contacten zijn hiervoor ontzettend belangrijk. Onze vrijwilligers helpen gevangenen en ex-gevangenen hierbij. Met verschillende projecten helpen we gevangenen met het vinden van werk.

Bewustwording impact criminaliteit

Het is belangrijk dat gevangenen zich er bewust van worden dat criminaliteit vaak grote gevolgen heeft voor slachtoffers en andere betrokkenen. Dit beseffen gevangenen vaak onvoldoende. Tijdens meerdaagse cursussen gaan we met (ex-)gevangenen in gesprek. We proberen een denkproces op gang te brengen, zodat  (ex-)gevangenen gaan ontdekken dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. Daarbij betrekken we ook slachtoffers van criminaliteit. We zijn blij dat ook slachtoffers en nabestaanden hieraan mee willen werken.

Cursussen over herstel

Tijdens deze cursussen zetten we (ex-)gevangenen aan het denken over schuld, verantwoordelijkheid en vergeving.

Lees meer

Het bieden van een luisterend oor

Gevangenen, tbs-patiënten en families van gevangenen ervaren vaak, elk op hun eigen manier, gevoelens van eenzaamheid en schaamte. Onze vrijwilligers bieden deze verschillende doelgroepen een luisterend oor in de vorm van bezoekwerk. Zij doen dat zoveel mogelijk zonder oordelen. Dit wordt vaak als heel waardevol ervaren.

Lees een verhaal over de impact van onze cursussen

“Tijdens de SOS Cursus leerde ik dat ik de slachtoffers leed heb aangedaan.”

Lees verhaal