Overdenkingen

Mijn zorg, Zijn zorg

Terug naar overzicht

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. (Galaten 6:2)

‘Ieder huis heeft zijn kruis.’ ‘Je kunt niet de last van de hele wereld op je schouders dragen.’ ‘God heeft je schouders precies breed genoeg gemaakt voor de last die Hij je te dragen geeft.’ In deze welbekende uitspraken wordt iets gezegd over wie welke last zou moeten dragen. En die vraag is soms nog best moeilijk te beantwoorden.

Oog voor elkaar

Ben ik de hoeder van mijn broer? Die vraag stelde Kaïn aan God toen God aan hem vroeg waar zijn broer Abel was gebleven (Gen. 4:9). Nadat God wel aandacht had gegeven aan het offer van Abel, maar niet aan dat van Kaïn, was Kaïn zo boos en ontevreden geworden dat hij uiteindelijk zijn broer Abel doodde. God beantwoordt zijn vraag niet concreet, maar uit de vervloeking die Hij over Kaïn uitspreekt, blijkt wel dat Kaïn zeker verantwoordelijkheid droeg richting zijn broer. Eeuwen later werd ook in de wetgeving aan Israël duidelijk dat de Here het belangrijk vindt dat men oog heeft voor elkaar.

Draag elkaars lasten

Jezus noemt als samenvatting van de wet dat we onze naasten moeten liefhebben. In de brief aan de Galaten schrijft Paulus dat ze elkaars lasten moeten dragen (Gal. 6:2). Vanuit vers 1 blijkt dat Paulus hier vooral doelt op de zwakke plekken die een ander ervan kunnen weerhouden om rechtvaardig te leven. Paulus spreekt hier uiteraard over het leven binnen de gemeente, maar je kunt ook aan mensen buiten kerkelijke gemeentes denken. Door aandacht te hebben voor hun verhaal kunnen we een stukje van de last helpen dragen en de punten blootleggen die zorgen voor struikelgevaar.

Mijn last is licht

Het dragen van onze eigen zorgen en de zorgen van anderen kan ons soms enorm vermoeien. Laten we dan onze rust en kracht zoeken in Jezus. Hij wilde de last van onze zonden en zorgen dragen aan het kruis. Hij gaf zijn leven niet voor vrienden maar juist voor vijanden, ja zelfs voor moordenaars. Als we gebukt gaan onder zorgen en lasten worden we door Hem uitgenodigd om bij Hem te komen, dan zal Hij ons rust geven. “Door aandacht te hebben, kunnen we een stukje van de last helpen dragen.”

Deze overdenking is geschreven door een maatschappelijk werker van Gevangenenzorg.

Breng anderen op de hoogte van deze overdenkingen

Verras je vrienden en familie. Deel de aanmeldpagina voor de overdenkingen gemakkelijk via Whatsapp.

Deel via whatsapp