Blijf als verwijzer op de hoogte van ons werk. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Verwijzers

Op deze pagina

Op deze pagina kun je als verwijzer meer informatie vinden over wat wij kunnen betekenen voor (ex-)gevangenen, families van gevangenen en tbs-patiënten. Voor al onze programma’s geldt dat wij vrijwilligers intensief begeleiden, met het doel kwaliteit te bieden en onze verwijzers zoveel mogelijk te ontzorgen.

Hulpaanbod voor achterblijvers

Heeft je cliënt behoefte aan steun omdat een familielid in detentie zit? Je kunt je cliënt informeren over de mogelijkheden van steun. Als wij achterblijvers vragen wat zij nodig hebben, horen we vaak: “Iemand die zonder oordelen naar mijn verhaal luistert”. Als maatschappelijk werkers en vrijwilligers bieden wij dit luisterend oor. Vaak hebben achterblijvers ook behoefte om vragen rondom de detentie te bespreken. Bijvoorbeeld de vraag: wat vertel ik aan mijn kind nu zijn vader vastzit?

Hulpaanbod voor gevangenen

Merk je dat een gevangene eenzaam is, behoefte heeft om zijn verhaal te doen of op zoek is naar contact met iemand van buiten? Dan is vrijwilligersbezoek iets voor hem of haar. Je kunt de gevangene ons telefoonnummer geven, waarna hij of zij zelf kan bellen. Een gevangene kan zich aanmelden voor het bezoek van een vrijwilliger als:

 • De gevangene in een gevangenis in Nederland verblijft.
 • De gevangene over zes weken of later vrij komt. Tot zes weken voor de VI (voorwaardelijke invrijheidstelling) kunnen we een vrijwilliger inzetten. Als een gevangene binnen zes weken voor zijn of haar VI contact zoekt, zullen we hem vragen na detentie opnieuw contact met ons op te nemen. Om een traject na detentie te starten is het hebben van huisvesting een voorwaarde.

Een gevangene kan zelf bellen naar Gevangenenzorg Nederland. Wij hebben een gratis nummer. Hij/zij krijgt direct een intakegesprek dat ongeveer 20 minuten duurt. De maatschappelijk werker op kantoor stelt een aantal vragen om de situatie helder te krijgen. In het gesprek wordt besproken wat de gevangene verwacht van het vrijwilligerscontact en welke hulp hij zoekt. 

Op basis van deze intake besluiten we wat we voor de gevangene kunnen betekenen. We nemen altijd contact op met de betrokken casemanager. Meestal zetten we een vrijwilliger in die op bezoek komt. 

Als we een vrijwilliger hebben gevonden, krijgt de gevangene van ons een brief met daarin de datum en het tijdstip waarop de vrijwilliger voor het eerst op bezoek komt. 

Als er in het bezoektraject onderwerpen ter sprake komen die onder verantwoordelijkheid van de casemanager vallen, dan verwijzen wij uiteraard door naar de casemanager.

Met ons vrijwilligerscontact bieden wij een vrijplaats: een plek waar gevangenen openlijk en vertrouwelijk kunnen praten met iemand van buiten. Mocht inhoudelijk overleg tussen de casemanager en Gevangenenzorg wenselijk zijn, dan melden we dat altijd aan de gevangene. Als er sprake is van dreigende uitspraken van een gevangene over zichzelf of anderen, dan nemen we daarover uiteraard contact op met de PI.

Uit onderzoek blijkt dat de inzet van vrijwilligers voor reclassanten veel voordelen heeft. Het vermindert de risicofactoren en helpt hen hun plaats in de samenleving in te nemen.

Daarom werken de drie reclasseringsorganisaties (3RO) sinds 2020 samen met vrijwilligersorganisaties Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland. Doel is om reclassanten die hiervoor in aanmerking komen, de mogelijkheid van een maatjescontact te bieden. Deze ondersteuning door vrijwilligers beïnvloedt het toezicht positief en de reclasseringswerker kan zich richten op de uitvoering van primaire taken.  

De kracht van vrijwilligers is hun persoonlijke betrokkenheid bij cliënten. Vanuit persoonlijke drijfveren gaan zij een relatie aan met de cliënt. Zij staan dichtbij. Hun uitgangspunt is de persoonlijke behoefte en kracht van de cliënt. Ze bieden maatwerk. Zo kan een vrijwilliger met je cliënt meegaan naar instanties, maar ook ergens gezellig koffie gaan drinken of samen een stukje wandelen.

Bij voorbaat zijn er geen contra-indicaties voor vrijwilligersinzet. Gevangenenzorg Nederland sluit cliënten niet uit op basis van cliëntkenmerken. We hebben ervaring met de doelgroep van de reclassering, doordat onze vrijwilligers actief zijn binnen de PI’s en een rol hebben in de nazorg van ex-gevangenen. Het tot stand brengen van een passende match tussen cliënt en vrijwilliger vormt de basis.

Wel moet de vrijwilliger zijn werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Onze ervaring is dat vrijwilligers zelden in een onveilige situatie met de cliënt belanden. Dat komt omdat de reclassant het maatjescontact op vrijwillige basis aangaat. De vrijwilliger doet dit werk belangeloos en kan daardoor aansluiten op de persoonlijke behoeften van de reclassant.

Hulpaanbod buiten detentie

Voor ex-gevangenen of mensen die onder toezicht van de reclassering staan kan bieden wij vrijwilligerscontact aan. Dit kan heel waardevol zijn voor hen. Wij werken nauw samen met verschillende verwijzers.

Uit onderzoek blijkt dat de inzet van vrijwilligers voor reclassanten veel voordelen heeft. Het vermindert de risicofactoren en helpt hen hun plaats in de samenleving in te nemen.

Daarom werken de drie reclasseringsorganisaties (3RO) sinds 2020 samen met vrijwilligersorganisaties Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland. Doel is om reclassanten die hiervoor in aanmerking komen, de mogelijkheid van een maatjescontact te bieden. Deze ondersteuning door vrijwilligers beïnvloedt het toezicht positief en de reclasseringswerker kan zich richten op de uitvoering van primaire taken.

De kracht van vrijwilligers is hun persoonlijke betrokkenheid bij cliënten. Vanuit persoonlijke drijfveren gaan zij een relatie aan met de cliënt. Zij staan dichtbij. Hun uitgangspunt is de persoonlijke behoefte en kracht van de cliënt. Ze bieden maatwerk. Zo kan een vrijwilliger met je cliënt meegaan naar instanties, maar ook ergens gezellig koffie gaan drinken of samen een stukje wandelen.

Bij voorbaat zijn er geen contra-indicaties voor vrijwilligersinzet. Gevangenenzorg Nederland sluit cliënten niet uit op basis van cliëntkenmerken. We hebben ervaring met de doelgroep van de reclassering, doordat onze vrijwilligers actief zijn binnen de PI’s en een rol hebben in de nazorg van ex-gevangenen. Het tot stand brengen van een passende match tussen cliënt en vrijwilliger vormt de basis.

Wel moet de vrijwilliger zijn werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Onze ervaring is dat vrijwilligers zelden in een onveilige situatie met de cliënt belanden. Dat komt omdat de reclassant het maatjescontact op vrijwillige basis aangaat. De vrijwilliger doet dit werk belangeloos en kan daardoor aansluiten op de persoonlijke behoeften van de reclassant.

Ben je benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw cliënt? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft jouw cliënt gevangen gezeten en heeft hij moeite om zijn leven weer op de rit te krijgen? Of wil hij zijn verhaal graag kwijt? Onze bezoekvrijwilligers bezoeken ook buiten detentie!

Je cliënt kan zelf (of evt. samen met jou) bellen naar Gevangenenzorg Nederland. Wij hebben een gratis nummer. Hij/zij krijgt direct een intakegesprek dat ongeveer 20 minuten duurt. De maatschappelijk werker op kantoor stelt een aantal vragen om de situatie helder te krijgen. In het gesprek wordt besproken wat de gevangene verwacht van het vrijwilligerscontact en welke hulp hij zoekt.

Op basis van deze intake besluiten we wat we voor je cliënt kunnen betekenen. Meestal zetten we een vrijwilliger in die op bezoek komt.

Met ons vrijwilligerscontact bieden wij een vrijplaats: een plek waar gevangenen openlijk en vertrouwelijk kunnen praten met iemand van buiten. Mocht inhoudelijk overleg tussen jou en Gevangenenzorg wenselijk zijn, dan melden we dat altijd aan de cliënt.

Heb je vragen wil je even overleggen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hulpaanbod binnen de Forensische Zorg

Veel patiënten hebben weinig contact met hun netwerk of het netwerk is grotendeels weggevallen. Eenzaamheid en isolement liggen op de loer. Misschien wil een patiënt graag weer in contact komen met mensen van buitenaf. Onze bezoekvrijwilligers bezoeken ook patiënten binnen de forensische zorg. Lees meer over wat zij voor patiënten kunnen betekenen.

Cursussen over herstel en slachtoffers (SOS) voor (ex-)gevangenen

Voor (ex-)gevangenen en tbs-patiënten die willen nadenken over thema’s als Slachtoffers, Schuld, Samenleving, verantwoordelijkheid en herstel is er de SOS Cursus. (Ex-)gevangenen kunnen zichzelf vrijwillig opgeven door ons te bellen of door ons digitale aanmeldformulier in te vullen. Lees meer informatie over SOS Cursussen.

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je iemand aanmelden voor één van onze programma’s? Bel ons via 079 331 05 68 of mail naar info@gnd.nan.reviews. Voor vragen over ons hulpaanbod voor achterblijvers kun je mailen naar info@aandachtvoorachterblijvers.nl.

Formulier hulpaanbod voor achterblijvers
Gebruik onderstaand formulier om een informatiepakket aan te vragen of een vooraanmelding te doen.

  In de begeleidende brief bij het informatiepakket noemen we dat we dit versturen op uw verzoek.

  Vul hier je eigen gegevens in:

  Vul hier de gegevens van de cliënt in:

  In het contact met de achterblijver melden we dat we deze vooraanmelding van u hebben ontvangen.

  Vul hier je eigen gegevens in:

  Vul hier de gegevens van de cliënt in:

  Gevangenenzorg Nederland vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacystatement.