Mijn vriend zit in detentie. Hoe moet ik verder?

Op deze pagina

Het kan je opeens overkomen: Je krijgt een telefoontje van de politie en die vertelt je dat je vriend is opgepakt. Hij wordt verdacht van een strafbaar feit. Na een periode van onzekerheid volgt de veroordeling en je vriend gaat de gevangenis in. De media en ook de mensen in je omgeving hebben hun oordeel klaar. En jij? Jij voelt je eenzaam en ook ‘gestraft’. Wat kun je doen? Aandacht voor Achterblijvers is er voor jou!

Familieleden van gevangenen vormen een vergeten groep, terwijl de veroordeling veel invloed heeft op hun dagelijks leven. Je loopt tegen praktische problemen aan (er valt een inkomen weg en hoe moet jij nu verder?), maar ook tegen emotionele moeilijkheden. De emotionele kant bespreken we in dit artikel.

Schaamte

Misschien schaam je je voor het delict dat je vriend heeft begaan. Schaamte kan ertoe leiden dat je je terug gaat trekken of het geheim houdt dat je vriend in de gevangenis zit. Het kan ook leiden tot het vermijden van sociale contacten. Achter schaamte zit vaak de angst om afgewezen te worden. Als er sprake is van schaamte dan is het belangrijk om te proberen met één persoon je verhaal te delen en zo te leren om vertrouwen op te bouwen. Dit kan opluchting geven en uiteindelijk valt de afwijzing misschien wel mee. Vertrouwen heeft tijd nodig, maar kan groeien.

Mocht je behoefte hebben om door te praten over je situatie, chat gerust met onze goed getrainde vrijwilligers. Zij luisteren naar je en denken mee in praktische zaken. Chatten met een vrijwilliger is anoniem, vertrouwelijk en gratis. De chat is elke avond open van 19.00 tot 22.00 uur, ook in het weekend. Op dinsdag- en donderdagmiddag is de chat open tussen 14.00 en 17.00 uur.

Lees meer over hoe wij je kunnen helpen

Wij bieden je (anoniem) een luisterend oor.

Ons hulpaanbod

Beschadigd vertrouwen

Als je vriend wordt opgepakt, is dat een grote schok. Zeker als dit onverwachts gebeurt. Het vertrouwen dat je in elkaar had, is beschadigd door het delict. Het is moeilijk om erachter te komen dat je vriend dingen voor zichzelf hield en hierover niet open was tegen je. Zeker als er sprake is van een delict op seksueel gebied, wordt er veel beschadigd in de relatie tussen partners. Als je vertrouwen beschadigd wordt, kan dit grote gevolgen hebben voor je verdere leven. Dit speelt namelijk ook door in andere contacten. Het kan zomaar gebeuren dat je andere mensen ook moeilijk meer kunt vertrouwen.

Het is belangrijk om tijd te nemen voor al je gedachten, gevoelens, vragen en pijn. Het kan zijn dat je tijdelijk wat afstand wil nemen van je vriend, omdat je tijd en ruimte nodig hebt om dingen te verwerken. Soms leidt een delict ertoe dat partners uit elkaar gaan. Het is mooi als je ervoor kiest om de relatie voort te zetten. Het is dan wel belangrijk dat je nadenkt over wat ervoor nodig is om je vriend weer te leren vertrouwen. Vaak is er relatie- of systeemtherapie nodig om de relatie weer op te bouwen. Helaas kan dit meestal pas opgestart worden na de detentieperiode. Je kunt tijdens de detentie al wel met je vriend bespreken wat de situatie voor jullie betekent en welke impact dit heeft. Het is goed om dan ook de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Heb je hier vragen over, of heb je gewoon behoefte aan een luisterend oor en iemand die met je meedenkt? Bel of mail met de maatschappelijk werkers van Aandacht voor Achterblijvers.

Onzekerheid

Als je vriend wordt opgepakt, kan dat zorgen voor onzekerheid. De arrestatie kwam onverwachts en heeft het gevoel van veiligheid en vertrouwen beschadigd. In het strafproces zijn steeds nieuwe ontwikkelingen. Veel zaken zijn ook niet helder en je ‘moet maar afwachten’. Het geeft een gevoel van ‘afhankelijk’ en ‘machteloos’ zijn. Dat maakt een mens onzeker. Deze onzekerheid heeft soms gevolgen voor andere aspecten in het leven. Je kunt bijvoorbeeld ook onzeker worden in andere contacten of op het werk. Niets lijkt meer zeker te zijn. Onzekerheid kan weggenomen worden door informatie te krijgen over procedures en regels. Maar je innerlijke en relationele onzekerheid worden hiermee niet weggenomen. Het kan helpen om één of twee personen in vertrouwen te nemen. Als je aan hen vertelt dat je onzeker bent, dan kunnen zij je misschien helpen om een stuk onzekerheid weg te nemen.

Misschien vind je het fijn om eens met lotgenoten te praten, hierover en over andere dingen waarmee je te maken krijgt nu je vriend gevangen zit. Aandacht voor Achterblijvers kan je met hen in contact brengen.

Eenzaamheid

Doordat je vriend in detentie zit, kun je je eenzaam voelen. Je mist je vriend, vooral als hij je tot steun was voor de detentie. De verschillende gevolgen van detentie, bijvoorbeeld schaamte, kunnen ertoe leiden dat je je terugtrekt uit sociale contacten. Je sociaal netwerk wordt dan kleiner. Dit kan ervoor zorgen dat je in een isolement raakt. Toch kan je je ook eenzaam voelen als er een groot aantal mensen om je heen staat. Omdat je je niet gezien en begrepen voelt met je vragen, worstelingen, onzekerheid, verdriet en pijn. Soms praten mensen wel met je over de feiten van de detentie, maar als de emotionele impact onbesproken blijft, voel je je mogelijk nog alleen. Het kan helpen als je een aantal mensen in vertrouwen neemt en hen vertelt hoe je deze periode ervaart. Heb je behoefte aan ondersteuning? Aan iemand bij wie je je verhaal kwijt kunt? Wij maken dat graag voor je mogelijk. Eén van onze vrijwilligers komt regelmatig bij je op bezoek en luistert naar je zonder te oordelen.

Positieve gevolgen

Tot nog toe hebben we alleen de mogelijke problemen besproken, maar een detentie kan echt ook positieve gevolgen hebben. Het verschilt natuurlijk per situatie hoe dat beleefd of gezien wordt. Als de situatie voor de detentie al vol spanningen en moeizaam was, kan het zijn dat je nu tijdelijk ‘rust’ ervaart. Misschien is er nu juist wel meer stabiliteit in je leven. Ook kan het ‘rust’ geven als je weet dat er tijdens de detentieperiode geen risico is dat je vriend een delict begaat of opgepakt wordt. Er is duidelijkheid, want je vriend zit vast. Misschien zat je in een onveilige of gewelddadige situatie en ervaar je meer veiligheid nu je vriend niet meer thuis is. Een ander gevolg van de gevangenschap kan zijn, dat jij veel zelfstandiger wordt nu je er alleen voor staat. Noodgedwongen kan je je ontwikkelen op gebieden waarvan je niet wist dat je die kwaliteiten bezat. Je vriend kan door de detentie ook veranderen. Waardoor je relatie zich verdiept. Het kan voor hem een periode van bezinning zijn, waardoor hij gaat inzien dat het anders moet.

Er komt, ook op emotioneel gebied, nogal wat op je af als je vriend vast zit. De vrijwilligers van Aandacht voor Achterblijvers kunnen veel voor je betekenen. Ze kunnen op emotioneel en praktisch gebied met je meedenken. Wil je hierover meer weten?