Welke hulp is er voor mijn familielid als hij vrijkomt?

Vanuit onze organisatie bieden wij steun aan ex-gevangenen. Je familielid is welkom. Lees meer informatie over wat we je gedetineerd familielid na vrijlating kunnen bieden. Hulp via Reclassering is geen vanzelfsprekendheid. Dit vindt alleen plaats als de rechter Reclasseringstoezicht heeft opgelegd. Elke gemeente heeft ook een nazorgcoördinator. Je familielid kan bij de gemeente navragen wat deze nazorgcoördinator kan bieden. Je gedetineerd familielid kan daarnaast ook hulp vragen bij het Algemeen Maatschappelijk Werk in je woonplaats. 

Wij helpen wanneer je familielid in de gevangenis zit

Je kunt ons anoniem bellen, mailen of chatten. Je kunt ook bezoek aanvragen van een vrijwilliger.

Lees meer