Word vrijwilliger

Op deze pagina

Bij Gevangenenzorg Nederland werken meer dan 650 vrijwilligers. Zij zetten zich in voor (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en voor de achterblijvers van gevangenen. Zij gaan op bezoek, geven cursussen of bieden hulp via onze digitale chat.

Waar kan ik mij voor inzetten?

Er zijn verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Lees hier beneden meer informatie.

Als bezoekvrijwilliger van een gevangene kom je eens per twee of drie weken op bezoek in de gevangenis. Je biedt gevangenen morele steun en een luisterend oor. Ook kun je helpen bij zaken als woonruimte, werk of contacten met instanties. Als een gevangene vrijgekomen is kun je hem blijven bezoeken. Dat is belangrijk voor een goede re-integratie.

Bij een Meet-Up is het mogelijk om samen met een andere vrijwilliger meerdere gevangenen op een afdeling te ontmoeten. De setting is informeel en laagdrempelig. Je kunt bijvoorbeeld biljarten of tafelvoetballen. Ondertussen knoop je een gesprek aan met de gevangenen.

Je kunt ook tbs-patiënten bezoeken. Dit gebeurt vaak een keer per maand. Tbs-patiënten hebben meestal een zeer beperkt sociaal netwerk. Doordat bij tbs geen einddatum bekend is, is er soms weinig perspectief. Het vraagt geduld om iemand te bezoeken zonder dat er veel verandert.

SOS staat voor Spreken Over Slachtoffers, Schuld en Samenleving. Als vrijwilliger geef je deze cursussen individueel of in groepsverband aan gevangenen. Het is de bedoeling dat de gevangenen gaan inzien wat de gevolgen zijn van criminaliteit. Het is belangrijk dat je rekening houdt met de verschillende persoonlijkheden van de deelnemers. Ook moet je het leuk vinden om informatie over te dragen.

Achterblijvers van gevangenen vormen een vergeten doelgroep. Zij ervaren vaak afwijzing of oordelen uit hun omgeving. Als bezoekvrijwilliger van achterblijvers bied je een luisterend oor. Aan de orde komen vaak relationele thema’s, zoals de relatie met de gevangene en de omgeving. Dit contact vindt plaats via bezoek of telefonisch.

Voor iedere vrijwilliger geldt dat ze mee kunnen doen aan het Kindercadeauprogramma. Namens de gedetineerde ouder bezorg je dan een verjaardags- of kerstcadeautje bij hun kind. We werven overigens geen vrijwilligers alleen voor het bezorgen van kindercadeaus.

Ex-gevangenen en achterblijvers kunnen op bepaalde tijden via een anonieme chat hun verhaal met ons delen. Als vrijwilliger bied je hen via de chat vanuit huis een luisterend oor.

Wij geven graag bekendheid aan ons werk. Daarom geven pr-vrijwilligers presentaties voor scholen, kerken en verenigingen. Het is belangrijk dat je als pr-vrijwilliger ervaring hebt met het bezoeken van gevangenen. Daarnaast moet je het leuk vinden voor een groep mensen te staan.

Een aantal vrijwilligers komt tweewekelijks (op woensdagen) op ons kantoor in Zoetermeer, om met elkaar te bidden voor gevangenen en hun familie aan de hand van gebedspunten. Lees meer over de gebedsgroep.

Wat is er voor nodig?

Ben je 24 jaar of ouder en wil je vrijwilligerswerk doen vanuit een christelijke levensovertuiging? Kun je goed luisteren en respecteer je andere culturen? Heb je zelfvertrouwen en sta je open voor feedback? Meld je dan aan als vrijwilliger.

Als vrijwilliger sta je er niet alleen voor. Je kunt altijd de voortgang van je bezoektraject bespreken met jouw maatschappelijk werker. Daarnaast bieden wij een goede voorbereiding en verschillende vormen van training en toerusting. Het inzetten van goed toegeruste vrijwilligers is de kern van ons werk.

Ik wil vrijwilliger worden

Training en toerusting

Iedere vrijwilliger begint met een basistraining als voorbereiding op de praktijk. Na deze training zijn er diverse vervolgtrainingen. Er is een cursus over de gevolgen van detentie voor de relatie tussen gevangene en achterblijvers. En we bieden een cursus aan over hulp aan gevangenen die weer vrij zijn. Vrijwilligers die SOS Cursussen geven, volgen hiervoor specifieke trainingen.

Voor vrijwilligers die actief zijn in de bezoekprogramma’s, het groepswerk of de voorlichting zijn er jaarlijks één of twee regionale toerustingsavonden. Jaarlijks is er een landelijke vrijwilligersdag waarvoor alle vrijwilligers worden uitgenodigd.

Procedure

Na aanmelding ontvang je binnen een week een eerste reactie. Als we mogelijkheden zien, kun je enkele modules van een e-learning volgen. Op basis van deze informatie beslis je of je verder gaat met je aanmelding. Vervolgens nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor in Zoetermeer. Daarna volg je een uitgebreide e-learning en neem je deel aan een trainingsdag in Nijkerk. Na de e-learning en de trainingsdag besluiten we of we een vrijwilligerscontract met elkaar afsluiten.

Over de e-learning

Thema’s die aan bod komen zijn o.a. de rol van vrijwilligers, strafrecht, gevangenissen, gevolgen van detentie op relaties en re-integratie.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Bel of mail Kees van der Linden, coördinator vrijwilligers. Bel 079 2040096 of 079 331 05 68 of mail naar C.h.vanderlinden@gnd.nan.reviews.

Meld je aan

Herken je je in de in het profiel van onze vrijwilligers? Ben je minimaal 24 jaar oud en wil je je inzetten vanuit een christelijke levensovertuiging? Meld je dan aan.

    Gevangenenzorg Nederland vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacystatement.