Help een ex-gedetineerde aan werk

Op deze pagina

Het is misschien niet het eerste waaraan je denkt als je personeel zoekt: een werknemer die heeft “gezeten”. Gevangenenzorg Nederland gelooft in herstel. Gevangenen die een nieuwe start willen maken, helpen wij daarbij. Een (betaalde) baan na detentie is van groot belang. Wij bemiddelen gevangenen naar een duurzame arbeidsplek. En jij kan daarbij helpen!

Waarom een ex-gedetineerde aan werk helpen?

Wij willen graag nog veel meer ex-gedetineerden bemiddelen naar werk. We komen daarom graag in contact met bedrijven die één of meerdere ex-gevangenen die kans willen bieden. Zijn er binnen jouw bedrijf mogelijkheden? Denk dan eens aan een werknemer die heeft ‘’gezeten’’.

Waarom zou je iemand die kans bieden? Heel belangrijk: je levert daarmee een bijdrage aan de maatschappij in zijn geheel. Bovendien maak je het op die manier mogelijk dat een ex-gedetineerde een nieuwe start kan maken en zo een kans heeft op herstel. Als Gevangenenzorg Nederland staan we voor “geloof in herstel”. We hopen gevangenen een nieuw perspectief te geven, zodat ze afstand doen van hun criminele levenswijze.

Infokader

Werk betekent minder kans op terugval

De kans op recidive (terugval) wordt kleiner als een ex-gevangene werk vindt. Werk betekent structuur en ook inkomen, zodat de ex-gedetineerde zichzelf of zijn gezin kan onderhouden. Als je een ex-gevangene te werkstelt draag je indirect ook bij aan de maatschappij door:

 • Inkomsten voor de maatschappij aan belastingen en premies
 • Vermindering van de kosten van schade als gevolg van misdrijven
 • Vermindering van de kosten van politie en justitie
 • Verminderen van de kosten van detentie

Werk als basis voor een nieuwe start

Een baan na detentie biedt een ex-gevangene een aantal zaken die bijdragen aan het maken van een nieuwe start. Denk aan:

 • Inkomen
 • Een verbeterd zelfbeeld
 • Sociale contacten
 • Dagritme
 • Herstel in het leven van een ex-gevangene (en diens familie)

En daarnaast, niet in de laatste plaats, is een ex-gedetineerde een mens met kwaliteiten die van waarde kan zijn voor je organisatie.

Begeleiding door vrijwilligers

Ex-gedetineerden die een nieuwe start willen maken, merken dat er veel op hen af komt. Gevangenenzorg weet hoe dat is en weet wat belangrijk is. Daarom denken wij met ex-gedetineerden mee en ondersteunen hen waar nodig. Onze hulp wordt gegeven door goed opgeleide vrijwilligers die deskundig worden begeleid door onze maatschappelijk werkers en arbeidsbemiddelaars op kantoor.

De vrijwilliger helpt de ex-gedetineerde in eerste instantie met alle vragen die hij heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Welke baan is mogelijk?
 • Hoe werkt solliciteren?
 • Hoe maak ik een CV?
 • Wat vertel ik over mijn detentie?
 • Welk salaris kan ik verwachten?

Samen met zijn vrijwilliger denkt de ex-gedetineerde na over zijn wensen en zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt daarbij is dat we een reëel beeld willen geven over zijn kansen en mogelijkheden na detentie. We adviseren ook over opleidingen of vaardigheden die bijdragen aan het vergroten van de kans op werk. Soms blijkt een betaalde baan nog een brug te ver. We raden de ex-gedetineerde dan aan om te starten met een zogenaamde zachte leer/werkplek. Dat betekent dat hij met behoud van uitkering aan het werk kan. Zo kan hij langzaamaan weer in het werkritme komen, ervaring opdoen en nieuwe contacten opbouwen. Een betaalde baan is dan de volgende stap.

Vacatures zoeken

Als helder is welke baan bij de ex-gedetineerde past, kan de zoektocht naar een baan beginnen. Onze vrijwilligers adviseren over de juiste zoekkanalen en (digitale) plekken en organisaties waar de ex-gevangenen bekend kunnen maken dat ze beschikbaar zijn voor werk. Bovendien helpen de vrijwilligers met het maken van een goede motivatiebrief en het opstellen van een cv.

In deze fase kijken we natuurlijk vooral welk bedrijf dat we kennen, geschikt zou zijn voor deze specifieke ex-gedetineerde. Hoe meer bedrijven ons te kennen geven ex-gedetineerden een kans te willen bieden, hoe meer ex-gevangenen we kunnen helpen.

‘Dit is de eerste keer dat ik een normale baan heb’

Lees het realistische verhaal van ex-gevangene Rik.

Lees verhaal

Eerste werkdag

Zodra de ex-gedetineerde (vrijwillig of betaald) werk heeft gevonden, worden afspraken gemaakt met de werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Onze vrijwilligers kunnen hierin ook meedenken en adviseren. Ook als de ex-gedetineerde eenmaal aan de slag is gegaan, blijft zijn vrijwilliger contact houden. Zo staat hij er niet helemaal alleen voor.

Ondernemers zijn onmisbaar

Ondernemers en bedrijven zijn onmisbaar voor Gevangenenzorg Nederland. Niet alleen om ex-gedetineerden een kans op een arbeidsplaats te bieden, maar ook vanwege hun financiële steun. We zijn blij met de steun die bedrijven geven aan onze verschillende projecten. Dus is een arbeidsplaats bieden voor jou geen optie, dan kun je nog altijd van betekenis zijn voor ex-gevangenen door onze projecten te ondersteunen.

Infokader