Contact met gevangenen? Dat kan!

Op deze pagina

In contact komen met gevangenen? Dat kan! Gevangenenzorg Nederland vindt dat een goed idee! Maar hoe doe je dat en waarom zou je dat doen?

Waarom zou je contact willen hebben?

Laten we beginnen met het tweede: waarom zou je contact willen hebben met gevangenen? Gevangenenzorg Nederland heeft daar duidelijke ideeën over. Onze passie ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Dat doen we onder meer door naar de gevangene te luisteren. Door op zijn verzoek met hem in gesprek te gaan en hem te ondersteunen en mee te denken in praktische zaken (we praten hier over hem omdat de meeste gevangenen man zijn, maar dit geldt natuurlijk ook voor de vrouwelijke gedetineerden).

Infokader

Wij willen de gevangene graag helpen te werken aan een zinvolle toekomst, waarin de kans dat hij opnieuw de fout ingaat minimaal is. Onze inspiratie om dit werk te doen, is gebaseerd op de Bijbel. Jezus draagt ons in Mattheüs 25 op de gevangenen te bezoeken. Wij geloven in “barmhartige gerechtigheid”, waarbij de rechter oordeelt en wij niet meer hoeven oordelen, maar de gevangene ongeacht zijn delict de hand mogen reiken. Tot zover onze missie.

Help gevangenen met uw bijdrage!

Samen werken we aan herstel. Help gevangenen en hun achterblijvende familie.

Help gevangenen

Help gevangenen

In contact komen met een gevangene

Onze missie is mooi, maar je wilt natuurlijk weten hoe je dat dan doet: in contact komen met gevangenen. Heel eenvoudig: ga de gevangenis in! Je kunt je bij ons aanmelden als bezoekvrijwilliger en als maatje regelmatig in gesprek gaan met een gevangene die zelf om een bezoekvrijwilliger heeft gevraagd. Wil je weten wat dit werk precies inhoudt? Lees meer.

Je kunt ook gaan meedraaien in de Meet Up. Dan ben je regelmatig te vinden op de afdeling in de gevangenis. Je kunt dan in gesprek gaan met iedere gevangene die dat wil. Maar het is ook mogelijk om een spelletje doen, zoals tafeltennis of poolen. Net waaraan de gevangenen op dat moment behoefte hebben. Meet Up is een vrij nieuwe activiteit van Gevangenenzorg Nederland.

Een andere mogelijkheid om in contact te komen met gevangenen is het geven van de SOS Cursus. SOS staat voor Spreken over Slachtoffers, Schuld en Samenleving. Het is een zogeheten herstelrechtcursus, ontwikkeld door Gevangenenzorg Nederland. Je gaat met gevangenen (dat kan in een groep, maar gebeurt ook één op één) in gesprek over het nemen van verantwoordelijkheid en over het maken van keuzes. Je stimuleert de gevangene eerlijk naar zichzelf te kijken. Natuurlijk wordt je goed getraind en begeleid bij dit werk. SOS is een bijzondere manier om gevangenen te ontmoeten.

Aanmelden voor vrijwilligerswerk

Vrijwilliger word je niet zomaar. Om te beginnen is er een zorgvuldige aanmeldprocedure. Je kunt je aanmelden als je minimaal 24 jaar bent en een christelijke levensovertuiging hebt. Na aanmelding word je op kantoor uitgenodigd voor een gesprek. Daarin bespreken we met je wat het werk inhoudt en bekijken we samen of het echt bij je past.

Infokader

Training en toerusting

Is de aanmelding rond, dan word je uitgenodigd voor de basistraining. Gevangenenzorg Nederland vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers goed getraind aan de slag gaan. Dat betekent dat je eerst via e-learning een aantal modules doorloopt en daarna een dag naar de training op locatie komt. Die training wordt gegeven door onze maatschappelijk werkers. Ook nadat je bent ingeschakeld, is het gewenst dat je trainingen blijft volgen. Je wordt daarvoor regelmatig uitgenodigd.

Tijdens je werk als bezoekvrijwilliger, cursusleider of vrijwilliger op de gevangenisafdeling, sta je er niet alleen voor. Steeds rapporteer je aan je vaste maatschappelijk werker die je feedback en ondersteuning geeft.

Donatie maakt contact mogelijk

Natuurlijk is doneren ook een goede optie. Daarmee maak je het mogelijk dat onze 650 vrijwilligers hun werk kunnen doen en aandacht kunnen geven aan (ex-)gevangenen, tbs’ers en hun familieleden. Doneren klinkt misschien niet spannend en belangrijk, maar voor gevangenen kan het veel betekenen, omdat onze vrijwilligers daardoor op bezoek kunnen blijven gaan.

Infokader