Wat doet een gevangene de hele dag?

Op deze pagina

Wat doet een gevangene de hele dag? Zit een gevangene de hele dag in een cel? Of mag hij (meestal zijn het mannen die gevangen zijn) ook medegevangenen ontmoeten? Mag een gevangene werken tijdens zijn periode van detentie? Kun je als gevangene bezig zijn met je toekomst nadat je vrij komt? En mogen religieuze gevangenen deelnemen aan activiteiten van bijvoorbeeld een kerk of moskee? Een introductie over wat Gevangenenzorg Nederland doet voor gevangenen tijdens hun periode van detentie.

Wat doet een gevangene de hele dag?

Ze werken! Arbeid vormt een belangrijk onderdeel van het dagprogramma van gedetineerden. Gevangenen werken ongeveer 20 uur per week. Of gevangenen mogen werken is afhankelijk van hun achtergrond, delict en betrouwbaarheid. Veel gevangenissen hebben een in-house productiebedrijf, waarbinnen de gedetineerden werkzaam zijn. De werkzaamheden variëren van lopendebandwerk tot aan vakarbeid. Gevangenen mogen werken in de gevangenis omdat dit structuur aanbrengt in hun leven. Dit is waardevol met het oog op een mogelijk zelfstandig en arbeidzaam leven na hun vrijlating. Ook kunnen gevangenen op deze manier wat geld verdienen.

Lees hoe wij gevangenen perspectief bieden

Wij helpen gevangenen op weg naar een zinvolle dagbesteding.

Onze doelen

Gevangenen krijgen onderwijs

Wat doet een gevangene de hele dag? Ze krijgen onder andere onderwijs! Het is namelijk het mooiste wanneer gevangenen na hun periode van detentie een zelfstandig leven opbouwen en een volwaardige plaats krijgen in de samenleving. Binnen de gevangenis kunnen gedetineerden daarom leren en een diploma behalen. Veel gevangenen hebben die namelijk nooit behaald. Om onderwijs te krijgen moet een gevangene wel kunnen aantonen dat hij gemotiveerd is.

Werken aan een terugkeer in de samenleving

Voor iedere gevangene wordt een detentie- en re-integratieplan opgesteld. Hierin staat omschreven wat de gevangene moet regelen voor een terugkeer in de samenleving. De gevangene kan bijvoorbeeld cursussen volgen op het gebied van praktische zaken, huisvesting en financiën. Per week zijn gevangenen vier uur met dit soort activiteiten bezig. Voor dit soort activiteiten geldt eveneens dat een gevangene gemotiveerd moet zijn. Zo niet, dan mag hij in zijn cel blijven. Er wordt alles aan gedaan om een terugkeer in de samenleving zo goed mogelijk te laten slagen. Gevangenenissen werken om die reden samen met Gevangenenzorg Nederland.

Religieus betrokken gevangenen

Wat doet een gevangene de hele dag? Mag een religieuze gevangene contact hebben met een kerk of moskee? Gevangenen mogen contact hebben met geestelijke verzorgers, zoals predikanten en imams. Ook worden er kerkdiensten gehouden in gevangenissen. Er zijn een aantal goedgekeurde instanties, zoals de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, het Contactorgaan Moslims en Overheid en het Humanistisch Verbond. Gevangenen mogen hun geloof vrij belijden en beleven.

Wat doet Gevangenenzorg Nederland?

De vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland hebben regelmatig contact met gevangenen. Er zijn vrijwilligers die gevangenen één-op-één bezoeken. Andere vrijwilligers geven SOS Curssussen. Ook zijn er vrijwilligers die op een meer ongedwongen manier contact hebben met gevangenen in de vorm van een Meet Up.

Vrijwilligersbezoek
Wat doen gevangenen de hele dag? Wij hopen dat zoveel mogelijk gevangenen geholpen willen worden door de vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland. Wanneer een gevangene zich hiervoor aanmeldt krijgt hij (meestal zijn het mannen in de gevangenis) eens in de twee of drie weken bezoek van een vrijwilliger. Tijdens deze ontmoetingen kan de gevangene zijn verhaal kwijt en krijgt hij eveneens tips over praktische zaken als het vinden werk en huisvesting. Dit soort contact is voor gevangenen ontzettend waardevol. Zij voelen zich vaak onbegrepen en hebben vaak last van schuld- en schaamtegevoelens. Een vrijwilliger die onbevooroordeeld naar hen luistert kan veel betekenis voor hen hebben.

Meet Ups
Wat doet een gevangene de hele dag? Binnen de gevangenissen hebben vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland eveneens contact met gevangenen in de vorm van Meet Ups. Eén of meerdere vrijwilligers gaan dan naar een afdeling binnen de gevangenis en doen daar mee met een potje tafelvoetbal of biljarten. Gevangenen vinden het namelijk prettig om eens een goed gesprek te voeren met iemand van buiten. Dat kan op deze manier op een informele wijze. Dit soort Meet-Ups dragen bij aan een betere sfeer in de gevangenissen, wat zowel de gevangenissen als de gevangenen waarderen.

SOS Cursussen
Gevangenenzorg Nederland heeft de SOS Cursus ontwikkeld. SOS staat voor Spreken Over Slachtoffers, Schuld en Samenleving. Vrijwilligers geven deze cursus in groepsverband of individueel. De gevangenen praten met elkaar over onderwerpen als schuld, verantwoordelijkheid, slachtoffers en herstel. Na een training kun je als vrijwilliger aan de slag om deze waardevolle cursussen te geven. Wat doet een gevangene de hele dag? De gevangenen hebben een divers weekprogramma. Centraal staat een geslaagde terugkeer naar de samenleving. En daar dragen we als Gevangenenzorg Nederland aan bij. Want wij geloven in herstel.

Infokader