Kom in actie als kerk

Op deze pagina

Informatie over kerkcollectes

We waarderen het enorm dat honderden kerkelijke gemeentes ons steunen door het houden van collectes. Er zijn verschillende manieren om de collecte onder de aandacht te brengen in uw gemeente.

Collectevideo
Voor kerken hebben we een collectevideo gemaakt, die getoond kan worden tijdens (digitale) kerkdiensten. De video is eveneens te downloaden als een .mov bestand. Er zijn twee versies: een korte versie, en een versie waarbij de QR code aan het eind een paar minuten lang in beeld blijft.

Collectevideo

https://youtu.be/hvnvD4mZ-cs

Download korte video Download lange video

Kerkblad
Plaats een ervaringsverhaal in het kerkblad of op de website van uw kerkelijke gemeente. Download een verhaal.

Powerpoint
Wilt u de collecte via de beamer ondersteunen met een PowerPointpresentatie? Maak dan gebruik van onze PowerPointpresentatie. Deze kan aangepast of ingekort worden. Download de presentatie.

Nieuwsbrieven neerleggen in je kerk
Gevangenenzorg heeft een periodieke nieuwsbrief. U kunt een aantal nieuwsbrieven aanvragen, zodat deze onder de aandacht gebracht kunnen worden in uw gemeente. Neem daarvoor telefonisch of per e-mail contact op.

Collecte-afkondiging
Wij hebben een standaard bericht als uitleg bij de collecte. Download de afkondiging.

Praktische informatie
De opbrengst van uw collecte kan overgemaakt worden naar NL61 ING B000 6391416, ten name van Gevangenenzorg Nederland. Wij voldoen aan de belangrijkste financiële keurmerken voor non-profit organisaties.

Financiële keurmerken

Gevangenenzorg Nederland is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt. Daarnaast is onze organisatie erkend door toezichthouder CBF.

Lees meer

Iets doen voor gevangenen

Spreker aanvragen
Wij verzorgen presentaties op locatie tijdens bijvoorbeeld gemeenteavonden, clubs en verenigingen. Al onze gastsprekers hebben zelf gevangenen bezocht of zijn zelf ex-gevangene. Lees meer informatie.

Word vrijwilliger
Misschien zijn er binnen uw kerkelijke gemeente wel personen die zich in willen zetten voor gevangenen en hun familieleden. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lees meer informatie.

Word kerkvrijwilliger
Wil je ons werk (blijvend) onder de aandacht brengen in uw kerkelijke gemeente? Kerkvrijwilligers organiseren presentaties en acties of brengen nieuwsbrieven onder de aandacht in hun kerkelijke gemeente. Neem bij interesse contact op.

Bid met ons mee
Gebed heeft binnen Gevangenenzorg Nederland een belangrijke plaats. Mensen in heel Nederland dragen ons werk op in gebed. Lees meer informatie.

Detentie in uw gemeente

Het kan voorkomen dat gemeenteleden in aanraking komen met Justitie. Dat roept vaak allerlei vragen op binnen een kerkelijke gemeente. Ook kan het zijn dat u door diaconaal missionair werk van uw gemeente in aanraking komt met deze doelgroep en nazorg en/of hulp wilt bieden, ook dan kunt u ons om advies vragen. Wij denken graag met u mee in dit soort ingewikkelde situaties. Lees meer informatie.

Steun onze projecten

Dankzij de steun van onder andere kerken kunnen wij dagelijks werken aan bijzondere projecten. Wij geven bijvoorbeeld cursussen aan gevangenen, waarbij ze leren inzien wat de gevolgen zijn van criminaliteit voor slachtoffers. Daarnaast zijn wij in gevangenissen actief met speciale arbeidsprogramma’s, die erop gericht zijn gevangenen te helpen naar een zelfstandig en werkzaam leven. Bekijk al onze projecten of download onze factsheets.

Stel uw vraag aan Marianne Bruning

Ontvang onze kerkelijke nieuwsbrief

We hebben een nieuwsbrief voor kerkenraden en diaconieën. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden.

    Persoonlijke gegevens

    Informatie over uw kerk

    Persoonlijke gegevens

    Informatie over uw kerk

    Gevangenenzorg Nederland vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacystatement.